Teknisk SEO analyse

Hensikten med en teknisk SEO analyse er å identifisere mulige problemområder i forhold til den tekniske løsningen.

Med teknisk SEO analyse menes alt som teknisk påvirker hvordan et nettsted og dets undersider blir oppfattet av søkemotorene. De ulike søkemotorene har ulike kriterier som legges til grunn for hvordan de rangerer sidene i trefflistene. En grundig teknisk SEO analyse er nødvendig for å identifisere og rette opp i eventuelle hindre som måtte finnes i den tekniske løsningen for en hjemmeside, slik at det er lagt til rette for at søkemotorene sine roboter ikke hindres eller forvirres unødig.